Программное обеспечение программно-технического комплекса Квинт СИ (ПО ПТК Квинт СИ)