1С:Предприятие 8. Фастфуд. Фронт-офис

Номер в реестре: 4962 Дата решения: 03.12.2018 Приказ Минкомсвязи России от 30.11.2018 №665