1С:Предприятие 8. Спиртовое производство

Номер в реестре: 631 Дата решения: 29.04.2016 Приказ Минкомсвязи России от 29.04.2016 №183