1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом

Номер в реестре: 662 Дата решения: 29.04.2016 Приказ Минкомсвязи России от 29.04.2016 №183